SØKNAD OM KJØP AV BOLIG

Undertegnede søker med dette om kjøp av bolig i Nenset Park I. Søknaden er ikke bindende før en event. kontrakt er signert. Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsannsienitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.
Frist for å melde forkjøpsrett er tirsdag 27. august klokken 12.00.
Medlem i PBBL
JaNeiØnsker leilighet nr. ( i nummerert rekkefølge):